E-förslag

Aktiva förslag

Om ett e-förslag fått 25 eller fler underskrifter, kommer det skickas vidare för handläggning till utskott eller nämnd. Förslaget ska beredas skyndsamt och behandlas inom 6 månader från och med det att ärendet har skickats vidare för handläggning.

RubrikRöstning pågår tillAntal rösterStatus