Ansökan om riksfärdtjänst

LÄS MER

Sök riksfärdtjänst om du ska resa utanför kommunen. Om du exempelvis ska hälsa på någon eller åka på rekreation.

I ansökan ansöker du även om medresenär eller ledsagare.

Riksfärdtjänst beviljas inte för resor vid läkarbesök, studier eller för resor som ska bekostas av annan, till exempel staten, kommunen eller landstinget.

På kommunens webbplats kan du läsa mer: Riksfärdtjänst

Ansökan

Ansökan ska vara inne senast 3 veckor före önskad resa. Vid jul/nyår samt till sommaren bör ansökan vara inne tidigare. Annonsering om sådan information sker i annonsbladet. Ansökan skickas till Lycksele kommun, Färdtjänst, 921 81 Lycksele.

Beslutet får du inom två veckor och det skickas till den adress som du angett i blanketten.

Avgift
Egenavgift betalas till chauffören. Summan styrs av antalet kilometer.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Myndighetsnämnden

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift