Ansökan om parkeringstillstånd

LÄS MER

Den som på grund av varaktigt funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand har rätt till att få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Prövningen görs i den kommun där man är folkbokförd.

I ansökan kan du antingen skapa ett nytt parkeringstillstånd eller förnya ett tidigare tillstånd.  Vid varje ny ansökan görs en ny bedömning.

För att kunna ansöka om parkeringstillstånd behöver du ett läkarintyg, som läkaren har skickat till dig.

Ansökan
Till ansökan ska passfoto, namnteckning samt läkarintyg bifogas.
Ansökan och bilagorna skickas till adressen: Lycksele kommun, Myndighetsenheten , 921 81 Lycksele.
Beslutet får du inom tre veckor och det skickas till den adress som du angett i blanketten mot mottagningskvitto. 

Vid behov kommer handläggare att kontakta läkare som skrivit intyget för eventuella kompletterande uppgifter.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Myndighetsnämnden

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift