Ansökan om parkeringsplats på Tannbergsskolan

LÄS MER

Du kan söka om att få parkeringsplats med motorvärme dagtid under perioden 1 oktober till och med 31 mars. 

Som abonnent förbinder du dig att

  • Inte lämna fordon på parkering under natten (underlätta för t.ex. snöröjning).
  • Inte tomgångsköra fordonet.
  • Följa i övrigt uppsatta regler.

Tannbergsskolan fritar sig från allt ansvar för skador och olägenheter som kan uppstå vid parkering.

Ansökan
Du gör ansökan genom att fylla i tjänstens frågor och skicka in.

Avgifter
Det kostar 200 kronor per månad. Betalning sker mot faktura, antingen betalar du 1 200 kronor för en säsong eller så betalar du för ett kvartal. Hyran erläggs utan anfordran senast sista vardagen före varje faktureringsperiod.

Uppsägning
Vill du säga upp kontraktet ska du göra det skriftligt minst tre månader före hyrestidens utgång.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden