Ansökan om uttag från spärrat konto

LÄS MER

God man eller förvaltare ansöker om uttag från spärrat konto för konton, fonder och kapitalförsäkringar som god man/förvaltaren inte har tillgång till.Spärrade konton är låst för god man eller förvaltare till skydd för huvudmannen, den som har en god man eller förvaltare. Uttag från spärrat konto görs oftast om det saknas medel på det fria kontot (transaktionskontot) som man betalar räkningar ifrån.

Ansökan skickas till adressen: Lycksele kommun, Överförmyndare, 921 81 Lycksele.
Handläggningstiden är två veckor, om ansökan är korrekt ifylld och det inte behövs några övriga kompletteringar.

Vid beviljad ansökan får god man/förvaltare ett uttagsmedgivande som denne lämnar in till banken för fortsatt handläggning.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen

Följande behövs för e-tjänsten

  • God man eller förvaltares underskrift