Ansökan om anpassad måltid

LÄS MER

Barn och elever i förskola, grundskola och gymnasiet ska ansöka om anpassad kost.

Ansökan avser anpassad kost som inte har ett läkarintyg, det finns en egen blankett för specialkost vid medicinska skäl.
Läs mer på Lycksele kommuns webbplats: Specialkost

Om det blir ändringar i barnets eller elevens kost, som redan har ansökts om, ska en ny ansökan fyllas i.

Ansökan
Ansökan lämnas till förskolans eller skolans rektor.

Barnet eller eleven får kosten levererad dagen efter vi fått information om önskemålet. Skulle det vara någon kost som inte kan uppfyllas tar kommunen kontakt med vårdnadshavare.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift av vårdnadshavare eller myndig elev