Ansökan om specialkost med läkarintyg

LÄS MER

Barn och elever i förskola, grundskola och gymnasiet som av medicinska skäl behöver special kost ska göra en ansökan.

Ansökan avser specialkost med läkarintyg, det finns en egen blankett för specialkost utan medicinska skäl
Läs mer på Lycksele kommuns webbplats: Specialkost

Om det blir ändringar i barnets/elevens specialkost, som redan har ansökts om, ska en ny ansökan fyllas i.

Ansökan
Till ansökan ska medicinskt intyg bifogas som är utskrivet av läkare  eller utdrag från hälso- och sjukvårdsjournal. Ansökan och intyg lämnas till förskolans eller skolans rektor.

Barnet eller eleven får specialkosten levererad dagen efter vi fått information om intyget. Skulle det vara någon specialkost som inte kan uppfyllas tar kommunen kontakt med vårdnadshavare.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift av vårdnadshavare eller myndig elev