Anmälan om fullmakt för att överföra information om mitt barn

LÄS MER

Om en elev byter skola till en skola i en annan kommun behöver vårdnadshavare ge sitt medgivande. Det är för att kommunen ska få lämna eventuell sekretesskyddad information om eleven till den nya kommunen.

Blanketten skickas till adressen: Lycksele kommun, För- och grundskola, 921 81 Lycksele.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden

Följande behövs för e-tjänsten

  • Vårdnadshavares underskrift