Anmälan om intyg vid ensam vårdnad

LÄS MER

Som ensam vårdnadshavare bestämmer du hur ditt eller dina barns biologiska mamma/pappa ska vara få vara delaktiga i förskolan, skolan och fritidshem. Om den biologiska föräldern ska få information eller kallas till träffar med förskola, skola eller fritidshem samt om föräldern ska få lämna och hämta barnet.

Skriv ut intyget och skriv din namnteckning därefter lämnar du intyget till förskolan/skolan/fritidshem.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift