Anmälan om hushållets inkomst

LÄS MER

Lämna in ditt hushålls inkomst till kommunen. Det är hushållets totala inkomst som ligger till grund för barnomsorgsavgiften.

Inkomstuppgifter ska lämnas för vårdnadshavare men även för sammanboende som inte är vårdnadshavare. Är du ensam vårdnadshavare så lämnar du fältet för den andra vårdnadshavaren/sammanboende tomt.

Barnomsorgsavgiften beräknas utifrån ditt hushålls totala inkomster. Den inkomst som ska redovisas är skattepliktiga inkomster som exempelvis lön, föräldrapenning, arbetslöshetsersättning, sjukersättning eller etableringsersättning. Bidrag som inte är skattepliktiga ska inte redovisas, det kan till exempel vara bostadsbidrag, barnbidrag och studiebidrag.
Tänk på att lämna en ny inkomstredovisning då hushållets gemensamma inkomst förändras.

Du lämnar inkomstredovisningen enklast via vår e-tjänst.

Efter att du lämnat inkomstuppgifter registrerar kommunen dessa så du kan se dessa i Tempus.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden