Anmälan om vårdnadshavares medgivande

LÄS MER

Du behöver ge ditt intyg som vårdnadshavare för att någon annan vuxen, till exempel biologisk förälder, partner eller annan person som inte är vårdnadshavare ska kunna få information om ditt barn, hämta och lämna på förskola, skola eller fritids eller för att få ett konto i Tempus och Infomentor.

Blanketten skrivs ut och skrivs under av dig som vårdnadshavare. Därefter lämnar du den till förskolan.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden

Följande behövs för e-tjänsten

  • Vårdnadshavares underskrift