Ansökan om förskola och familjedaghem

LÄS MER

Du kan söka plats för ditt barn i förskola eller familjedaghem (dagbarnvårdare).

I ansökan fyller du i vilka tre placeringsönskemål som finns samt om det finns något tidigare syskon på någon förskola. Du fyller även i om du har gemensam eller ensam vårdnad samt om barnet har något annat hemspråk än svenska. Om du har intresse av att barnet ska ta del av den samiska verksamheten vi har på förskolorna fyller du i eventuellt intresse i ansökan.
Läs mer om våra förskolor, familjedaghem, ansökan och kö på Lycksele kommuns webbplats: Förskola och familjedaghem

Behöver du förskoleplats under obekväma tider ska du fylla i ansökan för OB-förskola.

Ansökan
Lämna in din ansökan senast fyra månader innan önskar startdatum.
Ansökan gör du via e-tjänsten.

Avgift
Läs mer om vilka avgifter som finns inom barnomsorgen.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden