Ansökan om fristående förskola

LÄS MER

Du kan söka plats för ditt barn i vår fristående förskola Tigerhålan. Tigerhålan drivs av ett föräldrakooperativ.

I ansökan fyller du i gemensam eller ensam vårdnad samt om barnet har något annat hemspråk än svenska. Om du har intresse av att barnet ska ta del av den samiska verksamheten vi har på förskolan fyller du i eventuellt intresse i ansökan.

Läs mer om vår fristående förskola på Lycksele kommuns webbplats: Tigerhålan

Ansökan
Lämna in din ansökan senast fyra månader innan önskar startdatum.
Ansökan gör du via e-tjänsten.

Läs mer om ansökan och kö på Lycksele kommuns webbplats: Förskola och familjedaghem

Avgift
Läs mer om vilka avgifter som finns inom barnomsorgen.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden