Ansökan om byte av förskola eller familjedaghem

LÄS MER

Vill du byta placering för ditt barn till en annan förskola eller familjedaghem så behöver du skicka in en ansökan.

Ditt barn har börjat på en förskola som exempelvis ligger i ett annat bostadsområde eller har ett syskon på en annan förskola. Då kan du söka om att få byta förskola till ditt barn. I ansökan fyller du i vilka tre placeringsönskemål som finns samt om det finns något tidigare syskon på någon förskola. Du fyller även i om du har gemensam eller ensam vårdnad samt om barnet har något annat hemspråk än svenska. Om du har intresse av att barnet ska ta del av den samiska verksamheten vi har på förskolorna fyller du i eventuellt intresse i ansökan.

Läs mer om våra förskolor, familjedaghem, ansökan och kö på Lycksele kommuns webbplats: Förskola och familjedaghem

Ansökan
Ansökan gör du via e-tjänsten.

Du som söker får ett skriftligt besked skickad till den postadress som du angett i ansökan.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden