Ansökan om språkförskola

LÄS MER

Om ditt barn har en språkstörning eller språksvårigheter kan du ansöka om en plats på vår språkförskola Pippi.

På språkförskolan får barnet extra stöd och i sin språkutveckling.
Läs mer om språkförskolan på Lycksele kommuns webbplats: Språkförskola

Ansökan
Till ansökan ska en pedagogisk beskrivning, bedömning av logoped och föräldrarnas beskrivning bifogas.
Ansökan skickas till adressen: Lycksele kommun, För- och grundskola, 921 81 Lycksele.

Avgift
Läs mer om vilka avgifter som finns inom barnomsorgen.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bifogade dokument
  • Vårdnadshavares underskrift