Tempushome

LÄS MER

Förskolans och fritidshemmens plattform ger dig som vårdnadshavare information om verksamheten. I plattformen gör du schema för ditt eller dina barns vistelser samt frånvaroanmäler.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden

Följande behövs för e-tjänsten