Ansökan om att starta fristående förskola, familjedaghem eller fritidshem

LÄS MER

För att starta fristående förskola, familjedaghem eller fritidshem behöver du skicka in din ansökan.

Läs mer om egen verksamhet på Lycksele kommuns webbplats: Starta eget inom barnomsorgen

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bifogade dokument
  • Underskrift behörig firmatecknare