Ansökan om fritidshem

LÄS MER

Behöver ditt barn fritidshem innan eller efter skoldag kan du skicka in din ansökan.

Barn som är mellan 6-12 år kan vara på fritids innan eller efter skoldagen när du som vårdnadshavare arbetar eller studerar.
Behöver ditt barn fritidshemsplats på obekväm tid så söker du detta i en egen tjänst: Fritids på obekväm tid

Ansökan
Ansökan gör du via e-tjänsten senast en månad innan önskat startdatum.

Beslutet skickas till adressen som vårdnadshavaren uppgett i ansökan.

Avgift
Läs mer om avgifter för fritidshem på Lycksele kommuns webbplats: Avgifter

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden