Medborgarförslag

LÄS MER

Du som är kommunmedborgare kan skicka in ett medborgarförslag till kommunen.

Ett medborgarförslag kan innehålla ett förslag som rör någon av kommunens verksamheter. När medborgarförslaget kommit in till kommunen blir det en allmän handling. Medborgarförslaget kommer att beredas och tas upp i kommunfullmäktige för beslut. 

Det finns vissa krav för att ett medborgarförslag ska vara giltigt

  • Det ska vara skriftligt.
  • Innehålla namn, adress och kontaktuppgifter till den eller de som lämnar in förslaget.
  • Vara underskrivet av den eller de som lämnar in förslaget.
  • Får inte ta upp ämnen av olika slag.

Läs mer om medborgarförslag på hemsidan.

För att få skicka in ett ärende behöver du vara folkbokförd i kommunen.
Förslaget skickar du in till adressen: Lycksele kommun, Kanslienheten, 921 81 Lycksele. Det går även att lägga det i kommunens brevlåda vid kommunhusets ingång alternativt lämna det till kundtjänst i kommunhusets foajé. 

Medborgarförslag som inkommer senare än 14 dagar för ett fullmäktigesammanträde kommer behandlas vid nästkommande fullmäktige.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift