Ansökan om modersmålsundervisning

LÄS MER

Undervisning samt träning i modersmål kan sökas till elever i grundskolan med annat modersmål än svenska.

Språket ska vara familjens dagliga umgängesspråk och eleven ska inneha grundläggande kunskaper i språket.
Läs mer på Lycksele kommuns webbplats: Modersmålsundervisning

Ansökan
För att få undervisning vid start av nästkommande termin behöver ansökan skickas in senast den 15 april för höstterminen och 15 oktober för vårterminen.

Beslutet skickas ut till vårdnadshavarens adress som uppgetts i ansökan.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden