Anmälan om skada för skolelever

LÄS MER

Olycksfallsskada, skada i samband med olycksfall eller tandskada för en skolelev anmäler du som elev eller vårdnadshavare till det försäkringsbolag som kommunen tecknat olycksfallsförsäkring för barn och elever i skolan. 

Du väljer vilken personskada som gäller; kommunolycksfall eller tandskada. Därefter fyller du i deras formulär och skickar in.

Frågor om e-tjänsten

Protector Försäkring
skador@protectorforsakring.se
08-410 637 00

Personuppgiftsansvarig

Protector Försäkring