Ansökan om att barn får vara på förskolan under vårdnadshavares ledighet

LÄS MER

Om du som förälder är ledig från ditt arbete eller dina studier har barnet i normalfallet ingen rätt att vara på förskolan, förutom barn som har 15 timmar per vecka. Vid behov av att barnet ska vara på förskolan under sin ledighet kan du ansöka om detta.

Förutsättningen för att ansökan ska beviljas är att verksamheten har möjlighet att ta emot barnet de aktuella dagarna, och att det finns godtagbara skäl till att barnet bedöms ha behov att vara på förskolan. Kommunen har dock ingen skyldighet att bevilja ansökan. Det är förskolechefen som beslutar om ansökan beviljas eller inte.

Ansökan
Senast två veckor innan önskad förskola ska ansökan vara inskickad.
Ansökan skickas till adressen: Lycksele kommun, För- och grundskola, 921 81 Lycksele.

 

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift