Ansökan om strandskydd

LÄS MER

Vid byggnationer på strandskyddsområde behöver du söka dispens.

Strandskyddet omfattar området från strandkanten och 100 meter ut i vattnet samt 100 meter upp på land. För att få bygga inom strandskyddat område måste du få strandskyddsdispens.

Besiktning av platsen för den föreslagna byggnaden sker som regel.

Ansökan
Till ansökan ska en karta bifogas samt eventuella ritningar och foton.
Blanketten skickas till adressen: Lycksele kommun, Verksamhetsområde Myndighet, 921 81 Lycksele.

Avgift
Handläggningsavgift på 4 500 kronor, även vid avslag samt återkallande.
Vid enklare handläggning kostar det 2 700 kronor. Vid handläggning om tillbyggnader och bygglovsbefriade komplementbyggnader, som uppförs minst 25 meter från strandlinjen inom tomtplats.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och samhällsnämnden

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bifogad karta och eventuella andra bilagor
  • Underskrift