Ansöka om att barnet får vara på förskolan under förälders ledighet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om man som förälder har ett behov av att barnet ska vara på förskolan under sin ledighet, finns möjlighet att ansöka om detta. Kommunen har dock ingen skyldighet att bevilja ansökan. 

I tjänsten ska skälet till ledigheten anges tydligt och ansökan ska lämnas in senast två veckor i förväg.

När en förälder är ledig från sitt arbete eller studier har barnen i normalfallet ingen rätt att vara på förskolan under tiden, undantaget allmän förskolebarn (från och med hösten barnet fyller tre år) som har 15 timmar per vecka.

Förutsättningen för att ansökan ska beviljas är att verksamheten har möjlighet att ta emot barnet  de aktuella dagarna, och att det finns godtagbara skäl till att barnet bedöms ha behov att vara på förskolan. Det är förskolechefen på förskolan som beslutar om ansökan.

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa