Ansöka om utökad tid i förskola eller fritidshem

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Som vårdnadshavare kan du göra en ansökan om du av något skäl ser att barnet har ett behov av att vara mer tid på förskolan eller fritidshemmet. Det kan vara utifrån ett eget behov eller på grund av familjens situation i övrigt.

Lämna in din ansökan senast två veckor innan önskat startdatum. Ansökan gör du via e-tjänsten.

Beslutet skickas inom två veckor per post till den adress du uppgett i ansökan.

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden

Följande behövs för e-tjänsten

  • Samtliga vårdnadshavares e-legitimation

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa