Lämna fullmakt att överlämna information gällande mitt barn

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I e-tjänsten ger du eller ni som vårdnadshavare sitt samtycke till att överlämna handlingar rörande ditt barn till en part utanför Utbildningsnämndens ansvarsområde. 

Det kan gälla handlingar om barnet som till exempel sjukvården, socialtjänsten eller polisen kan behöva ta del av. På grund av sekretess behövs i vissa fall vårdnadshavarnas medgivande för att sådana uppgifter ska få lämnas ut till tredje part.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden

Följande behövs för e-tjänsten

  • Samtliga vårdnadshavares E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa