Anmäla längre frånvaro från förskoleverksamhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Sök frånvaro från förskoleverksamhet för ditt eller dina barn om de ska vara borta under en längre period. Det kan till exempel vara om barnet är hemma med mindre syskon eller längre resor.

Om ditt barn är ledig fyra veckor eller längre från förskolan ska du som vårdnadshavare göra en anmälan i vår e-tjänst. I detta ska ej tiden som motsvarar den ordinarie sommarsemestern räknas in. Sjukdom räknas inte som ledighet. 

Barn som är frånvarande längre än tre månader utöver sommarledigheten mister sin plats, om inte särskilda skäl finns. Om din ansökan gäller längre ledighet än tre månader ska ni ange skälen.

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa