Ansökan om modersmålsundervisning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Sök modersmålsundervisning för elev i grundskolan. Ansökan ska vara inskickad senast 30 april för start till höstterminen och senast 15 oktober för start vårterminen.

Modersmålsundervisningen i grundskolan regleras i grundskoleförordningen. Där står bland annat:

  • Språket ska vara familjens dagliga umgängesspråk och eleven ska ha grundläggande kunskaper i språket.
  • Kommunerna är skyldiga att anordna modersmålsundervisning i ett språk om det finns lämplig lärare och minst fem elever önskar modersmålsundervisning i språket.

Undantag från ovanstående är de nationella minoritetsspråken: finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Här är kommunen skyldig att anordna undervisning även om färre än fem elever önskar språket. Eleven behöver heller inte ha grundläggande kunskaper i språket.

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitmation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa