Ansöka om bidrag för vägbelysning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Bidrag kan sökas till enskilda vägar som behöver gatubelysning.

Du som är fastboende kan söka bidrag till gatubelysning på enskild väg. Det går att göra en ansökan per hushåll. Bidrag utgår med 200 kronor till en ljuspunkt per år till permanent boende som har sin gatubelysningsanläggning kopplad till sin privata elmätare. Bidraget ska även täcka lampbyten och tillsyn.

Underhållsbidrag utbetalas av kommunen årsvis i efterskott, efter kontroll och godkännande.

Beslutet får du inom fyra veckor och det skickas i ett meddelande på Mina sidor.

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa