Blankett för kommunalt sammankomstbidrag

LÄS MER

Närvarokort kan användas på träningar och sammankomster, för att hålla koll på vilka deltagare som är med. 
Närvaro kortet är endast ett underlag för föreningen.

Observera att närvarokort inte är godkänd som bilaga till sammankomstbidraget.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen