Skriva under och lämna in överenskommelse om lån av digital enhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Lycksele kommun lånar ut personliga elevdatorer för undervisningssyfte. För att få tillgång till datorn måste du som vårdnadshavare eller myndig elev skriva på en överenskommelse.

För att skriva på och lämna in överenskommelsen använder du denna e-tjänst.

Om du som vårdnadshavare har ett barn som går eller ska börja i Anpassad skola årskurs 1-9 så väljer du grundskolan och sedan Anpassad grundskola årskurs 1-9.

Om du som vårdnadshavare har ett barn som går eller ska börja i Anpassad gymnasieskola så väljer du Gymnasieskola.

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa