Ansöka om skolskjuts

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Elever i förskoleklass, grundskola,  grundsärskola och gymnasiesärskola har rätt till skolskjuts om avstånd, trafikförhållanden eller annan särskild omständighet uppfylls. 

Beslut och handläggningstider

Handläggningstiden är normalt 10-30 dagar. Om du ansöker före 13 juni och ansökningshandlingarna är kompletta får ni besked i augusti. Om du lämnar in din ansökan vid skolstart är handläggningstiderna längre. Ett bra råd är därför att ansöka så snart du vet att ni är i behov av skolskjuts.

Mer information om skolskjuts finns på Lycksele kommuns webbsida: Skolskjuts i grundskolan


Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Myndighetsnämnden

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Barnet går i årskurs F-9, grundsärskola eller gymnasiesärskola
  • Om ansökan påverkar en vårdnadshavare på en annan adress ska även denna signera ansökan med e-legitimation. När du skickar in ärendet kommer andra vårdnadshavaren att notifieras via e-post och/eller sms om att signera ärendet.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa