Anmäla trasigt eller borttappat busskort för skolskjuts

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

När ett barn ska åka skolskjuts med linjetrafik får barnet ett busskort som används under hela skoltiden, under förutsättning att eleven uppfyller kraven för skolskjuts.
Om busskortet är trasigt eller borttappat kan du beställa ett nytt i denna e-tjänst.
 

Ett nytt busskort kostar 50 kronor.
Betalningen görs med Swish i samband med att du hämtar ut det nya busskortet i kundtjänst (Storgatan 22).

Tillfälligt busskort
Trasiga eller borttappade kort byts ut av personalen i kundtjänst som finns i stadshuset. Om elevens kort är trasigt eller om eleven tappat sitt kort tilldelas eleven ett tillfälligt kort, som fungerar i tio dagar från första dagen eleven stämplar det i bussen. För elever i förskoleklass och årskurs 1-6 är det föräldrarna som ska hämta skolkorten hos kundtjänst, medan elever på Finnbacksskolan kan hämta korten själva. Ni blir kontaktade när ordinarie kort är klart. För att hämta ut ordinarie skolkort ska det tillfälliga kortet lämnas tillbaka.

På Lycksele kommuns hemsida kan du läsa mer om skolskjuts och busskort: Skolskjuts

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Myndighetsnämnden

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Barnet går i årskurs F-9, grundsärskola eller gymnasiesärskola
  • Barnet har ett busskort för skolskjuts sedan tidigare

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa