Ansökan om tillstånd för graffiti och konstutövning

LÄS MER

Ansök om att få måla graffiti i järnvägstunneln, som ligger vid Lycksele resecentrum.

Riktlinjer för att måla i järnvägstunneln

  • Du får endast måla på insidan av tunnelns väggar.
  • Motivet får inte vara anstötande eller namnge personer. 
  • Motivet får inte vara diskriminerande utifrån kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan kulturell bakgrund.

Gatu- och parkenheten förbehåller sig rätten att göra bedömningen samt ta beslut om att ta bort målningar.

Ansökan skickas till adressen: Lycksele kommun, Gatu- och parkenheten, 921 81 Lycksele.

Beslutet får du inom tre veckor och det skickas till den adress som du uppgett i blanketten.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden