Ansökan bidrag till kulturarrangemang

LÄS MER

Bidraget finns för att främja ett rikt och brett kulturliv i Lycksele. Det kan sökas av föreningar, grupper och organisationer. Det betyder att det inte behöver vara en kulturell förening som ansöker om bidraget.

För att ansöka arrangemangsbidrag för kulturarrangemang behöver 

  • arrangerande förening stå för en rimlig del av kostnaderna
  • arrangemanget äga rum inom Lycksele kommun
  • arrangemanget  vara offentligt
  • en huvudarrangör utses (om det är flera arrangörer)
  • samtliga arrangörer ska finnas med i annonsering (om det är flera arrangörer)

Du kan läsa mer om arrangemangsbidragets riktlinjer i blanketten.

Ansökan
Bidraget kan sökas löpande under året, men senast fyra veckor före arrangemangets datum.  
Ansökan skickas till e-postadressen: linda.jonsson@lycksele.se eller till adressen: Lycksele kommun, Fritidsenheten,  921 81 Lycksele. 

Skriftligt beslut skickas till dig som ansökt.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen