Ansökan om tillfälligt lotteritillstånd

LÄS MER

Om du ska ha ett lotteri behöver du ett lotteritillstånd. I denna blankett ansöker du om ett tillfälligt tillstånd för enstaka lotterier.

Till ansökan behöver du bifoga vinstplan, ekonomisk plan, protokollsutdrag innehållande beslut om att anordna lotteri, lotteriets insatsbelopp, försäljningstid samt förslag till lotteriföreståndare. Du behöver även bifoga föreningens stadgar och verksamhetsberättelse. Vid förhandsdraget lotteri ska föreningen medsända provlott eller LN-nr för planerat lottyp.

Avgift
Registreringsavgiften är 300 kronor.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bifogade dokument
  • Underskrift