Anmäla om natur- och hyggesbränning

LÄS MER

Föranmälan för att skicka in om planerad hygges- och naturvårdsbränning. Anmälan med bilagor ska skickas in minst 30 dagar före planerad bränning.

Anmälan skickas till mejladressen raddningstjansten@lycksele.se eller via post till Lycksele kommun, Räddningstjänsten, 921 24 Lycksele.

Avgift
Anmälningsavgiften är 1 200 kronor exklusive moms. För anmälan som inte är komplett och behöver mer arbete debiteras timersättning.
Avgiften betalas genom faktura som kommer skickas till skogsägaren om inte annat angivits på anmälan.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Myndighetsnämnden