Ansökan om registrering av lotteritillstånd

LÄS MER

Om du ska ha ett lotteri behöver du ett lotteritillstånd. I denna blankett ansöker du om ett treårstillstånd.

Till ansökan behöver du bifoga protokollsutdrag innehållande beslut om att ansöka om registrering för lotteri, förslag till lotteriföreståndare samt tidsangivelse. Du behöver även bifoga föreningens stadgar och verksamhetsberättelse. 

Avgift
Registreringsavgiften är 500 kronor.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bifogade dokument
  • Underskrift