Ansökan om registrering av lotteri

LÄS MER

Som ideell förening eller trosamfund kan du ansöka om registrering för att anordna lotterier. Det går att söka för tillfälligt lotteri eller en femårsperiod. Föreningen utser en lotteriföreståndare som ska godkännas av kommunen. Kommunen utser i sin tur en kontrollant.

Det är endast ideella föreningar och registrerade trossamfund som har rätt att anordna lotterier enligt Spellagen. Föreningen ska dessutom uppfylla följande:

  • Föreningen ska ha stadgar och enligt stadgarna ska föreningen arbeta för ett allmännyttigt ändamål (välgörenhet, folkhälsa eller dylikt).
  • Föreningen bedriver verksamhet som tillgodoser sådant ändamål (insamlingar till välgörande ändamål, idrottsföreningar med mera).
  • Vem som helst kan bli medlem i föreningen, ingen nekas inträde.
  • Föreningen behöver lotteriinkomster till sin verksamhet.

Senast 3 veckor innan lotteriet ska en ekonomisk kalkyl skickas till kontrollant: Blankett för ekonomisk kalkyl.

Efter avslutat lotteri ska föreningen göra en redovisning, här kan du läsa mer om det samt få redovisningsblanketten.

På kommunens webbplats kan du läsa mer om lotterier, regler, villkor och här kan du även läsa om vissa lotterier som inte kräver någon ansökan: Lotterier och lotteriregistrering

Ansökan
Till ansökan behöver du bifoga verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, revisionsberättelse, föreningens stadgar och föreningens styrelseprotokoll där styrelsen beslutat att registrera sig för lotterier samt vem sin valts som kontaktperson i föreningen för lotterier.

Ansökan skickas till mejladressen myndighetsenheten@lycksele.se. Du kan också skicka ansökan via post till Lycksele kommun, Myndighetsenheten, 921 81 Lycksele.

Avgift
Kommunen tar ut en avgift på 300 kronor för tillfälligt lotteri och 500 kronor för en flerårig registrering. Sökanden kommer att faktureras avgiften. Föreningen kommer faktureras för kontrollantarvode som sedan utbetalas till kontrollant.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Myndighetsnämnden

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bifogade dokument
  • Underskrift