Ansökan om stöd till föreningar för lokaler och anläggningar (Covid-19)

LÄS MER

Sök extra stöd till föreningar med egna lokaler och anläggningar.

På grund av den pågående coronapandemin kan många föreningar inte genomföra planerade aktiviteter och arrangemang vilket får stora konsekvenser för föreningarnas ekonomi. Idrottsföreningarna har möjlighet att ansöka hos Riksidrottsförbundet (RF) om kompensation för ökade kostnader och förlorade intäkter. Något motsvarande statligt stöd finns inte för andra föreningskategorier därför har Lycksele kommun beslutat att införa ett tillfälligt extra stöd till föreningar med egna lokaler och anläggningar och som drabbats av intäktsbortfall och/eller ökade kostnader på grund av pandemin under perioden 1 mars-31 augusti 2020. 

De föreningar som äger egna lokaler eller anläggningar riskerar dock drabbas extra hårt då intäkter från planerade aktiviteter och arrangemang ställts in på grund av pandemin samtidigt som föreningarnas kostnader för lokaler och anläggningar finns kvar. En beloppsgräns på maximalt 20 000 kronor kan beviljas per förening. Den totala kostnaden för stödet får uppgå till maximalt 300 000 kronor.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen