Ansökan om serviceinsatser

LÄS MER

Du som är 75 år och äldre kan ansöka om serviceinsatser. Detta innebär att du erbjuds möjlighet att få beslut om hjälp med vissa insatser utan att vi behöver besöka dig eller göra en mer omfattande utredning.

Insatser som du kan ansöka om är tvätt, klädvård, städning, inköp av dagligvaror, ärenden (apoteksärenden), tillagning av enklare måltider eller administration av matlådor och fönsterputsning. Genom förenklad ansökan kan du få serviceinsatser upp till åtta timmar per månad.
För att du ska få dessa insatser måste du som sökande uppfylla vissa kriterier:

  • Du ska vara 75 år eller äldre.
  • Du ska endast behöva hjälp med serviceinsatser och själv kunna  delta i planering av dina hemtjänstinsatser.
  • Du ska ha nedsatt hälsotillstånd vilket gör att du inte klarar av att utföra insatserna själv.
  • Ansökta insatser överstiger inte åtta timmar per månad.

Om kriterierna inte uppfylls eller om du behöver andra insatser, som till exempel hemtjänst, trygghetslarm eller avlösarboende behöver du fylla i Ansökan om biståndsinsatser.

Ansökan
Ansökan skickas till adressen: Lycksele kommun, Biståndsenheten, 921 81 Lycksele eller till kommun@lycksele.se.

Utredning och beslut
Det är biståndshandläggaren fattar beslut om serviceinsatser och antalet timmar. Beslutet följs upp årligen.

Om du som sökande inte uppfyller kriterierna av serviceinsatserna tar biståndshandläggaren kontakt med dig. Detta för att informera om kommunens övriga insatser och för att eventuellt boka in ett hembesök hos dig för att kunna göra en mer utförlig utredning gällande hemtjänst och just ditt behov.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden