Ansöka om inackorderingstillägg för gymnasieelev

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här tjänsten kan du ansöka om inackorderingstillägg för gymnasieelev som behöver ha ett tillfälligt boende närmare skolan (så kallad inackordering) på grund av lång restid eller långt avstånd mellan folkbokföringsadress och skolan. 

Eleven ska vara folkbokförd i Lycksele kommun.

Inackorderingstillägg ska beviljas för gymnasieelever som har ett avstånd mellan hem och skola på minst 50 km eller en restid som uppgår till minst två timmar per dag. Tillägget kan sökas av elever till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år.

Elever som antas som andrahandssökande till Nationella idrottsutbildningar (NIU) i idrotter som inte erbjuds på NIU-nivå inom samverkansområdet (Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Nordmaling, Norsjö, Robertsfors, Skellefteå, Sorsele, Umeå, Vindeln, Vännäs, Åsele) ska erhålla inackorderingstillägg.

Elever som antas som andrahandssökande till gymnasieutbildningar utanför samverkansområdet, med undantag för NIU-utbildning enligt ovan, ska inte erhålla inackorderingstillägg.

Inackorderingstillägget betalas ut från september till och med maj och kan endast sökas för innevarande läsår. Inackorderingstillägg utbetalas retroaktivt med högst en månad från den månad då ansökan inkom till kommunen. Inackorderingstillägg och elevresor (busskort) för dagliga resor kan inte utgå samtidigt.

Sökande är skyldig att till hemkommunen anmäla ändringar som påverkar inackorderingstillägget. För mycket utbetalt inackorderingstillägg kommer att återkrävas.

 

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950 - 166 00

Personuppgiftsansvarig

Myndighetsnämnden

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa