Ansökan uppehåll i hämtning av kärl-och säckavfall

LÄS MER

Du kan söka för permanentbostad, fritidsbostad, andra typer av hus.

För permanentbostad kan du få uppehåll i hämtning av hushållsavfall under förutsättning att fastigheten inte kommer att nyttjas under minst åtta månader i en sammanhängande period. Det går inte få ett längre uppehåll än 2 år.

För fritidsbostad och andra typer av hus som inte är permanentbostad kan du få uppehåll i hämtning under förutsättning att fastigheten inte kommer att användas under hela hämtningssäsongen (vecka 20–39). Det går inte få ett längre uppehåll än 6 år.

Tänk på att din dispens är personlig och att den är tidsbegränsad. Vi kommer inte att skicka ut någon påminnelse om att din dispens snart löper ut, det behöver du hålla koll på själv. Vi kan även göra en omprövning om vi får veta att förutsättningarna för dispensen förändrats. Du har också som fastighetsägare och nyttjanderättshavare en skyldighet att informera oss om sådan förändring.

Observera att grundavgift för avfallshämtning alltid ska betalas.

Anmälan

För permanentbostad ska ansökan göras skriftligen minst sex veckor före avsedd uppehållsperiod. För fritidsbostad ska anmälan göras skriftligen senast 1 mars gällande år. 

Blanketten skickas till e-postadressen myndighetsenheten@lycksele.se  eller via post till: Lycksele kommun, Myndighetsenheten, 921 81 Lycksele.

Beslutet får du inom sex veckor och det skickas i första hand till den e-postadress som du uppgett i blanketten och i andra hand till den bostadsadress som du uppgett.

 Tänk på att skicka in en komplett ansökan och obligatoriska bilagor

Avgift
För handläggning av din ansökan kommer du att faktureras en timavgift på 900 kr per timme.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Myndighetsnamnden

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrifter