Årsräkning / Sluträkning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Varje år ska du som god man eller förvaltare lämna in en årsräkning och redogörelse om hur du förvaltar huvudmannens tillgångar.

I årsräkningen redovisar du huvudmannens tillgångar och skulder i början och slutet av året, samt inkomster och utgifter under året. Om du inte lämnar in årsräkningen kan du bli tvungen att betala vite.

I redogörelsen beskriver du hur uppdraget har varit och vilka insatser du har utfört.

Årsräkningen och redogörelsen ska du lämna in till överförmyndarenheten senast 28 februari. 

Hinner du inte lämna in årsräkningen i tid?

Du kan ansöka om anstånd, det vill säga mer tid på dig att lämna in redovisningen. Du behöver inkomma med en skriftlig begäran, mejl eller post, före sista dag för inlämnande av redovisning har passerat. Tänk på att du måste uppge skäl till varför du behöver mer tid.

Varje begäran prövas särskilt. Du får ett skriftligt besked om du har beviljats anstånd eller inte.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00
www.lycksele.se

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnd i södra Lappland
overformyndarnamnd@lycksele.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa