Redogörelse för god man och förvaltare - underlag för tillsyn och arvodesbeslut

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som god man eller förvaltare för vuxna lämna redogörelse.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00
www.lycksele.se

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnd i södra Lappland
overformyndarnamnd@lycksele.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa