Körjournal för gode män, förvaltare och förmyndare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som är god man, förvaltare eller förmyndare lämna körjournal

Om du vill föra journal löpande i e-tjänsten kan du spara ditt ärende på Mina sidor och fylla i den eftersom. När den är helt färdig skickar du in den.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00
www.lycksele.se

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnd i södra Lappland
overformyndarnamnd@lycksele.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitmation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa