Ansökan om bidrag för vägbelysning

LÄS MER

Bidrag kan sökas till enskilda vägar som behöver gatubelysning.

Du som är fastboende kan söka bidrag till gatubelysning på enskild väg. Det går att göra en ansökan per hushåll. Bidrag utgår med 200 kronor per ljuspunkt och år till permanent boende som har sin gatubelysningsanläggning kopplad till sin privata elmätare. Bidraget skall även täcka lampbyten och tillsyn.

Underhållsbidrag utbetalas av kommunen årsvis i efterskott, efter kontroll och godkännande.

Beslutet får du inom fyra veckor och det skickas till den adress som du uppgett i tjänsten.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation