Ansökan om bidrag för vägunderhåll (en sökande)

LÄS MER

Du kan söka bidrag för bland annat vinter- och sommarunderhåll samt iståndsättning för enskilda vägar.

Bidrag utgår till sommar- och vinterunderhåll av väg om minst 150 meter. Underhållsbidrag utbetalas av kommunen årsvis i efterskott, efter kontroll & godkännande. Bidraget ligger mellan 2,52-3,60 kronor per meter och per år. 

Ansökan skickas till adressen: Lycksele kommun, Gatu- och parkenheten, 921 81 Lycksele.

Beslutet får du inom fyra veckor och det skickas till den adress som du uppgett i blanketten.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift