Lotteriredovisning

LÄS MER

Senast två månader efter lotteriet avslutats ska föreningen skicka en lotteriredovisning till Myndighetsnämnden som är prövnings- och tillsynsmyndighet för lotteriregistreringar inom kommunen.

På kommunens webbplats kan du läsa mer om lotterier, regler, villkor: Lotterier och lotteriregistrering

Redovisning
Ska skickas in till kontrollant för granskning efter varje avslutat lotteri inom överenskommen tid med kontrollant, eller senast 2 månader efter avslutat lotteri.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Myndighetsnämnden

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrifter