Söka ersättning för sammanträden

LÄS MER

Från och med hösten 2022 ska du som är förtroendevald och har ett uppdrag i kommunfullmäktige, nämnd eller nämndens utskott använda den här e-tjänsten för att ansöka om ersättning för sammanträde, förrättningsarvode, justeringsarvode eller partiets mandatdagar.

Om du har ett förtroendeuppdrag i kommunfullmäktige kan du börja använda tjänsten från och med den 24 oktober 2022.
Om du har ett förtroendeuppdrag i någon av kommunens nämnder kan du börja använda tjänsten från och med 1 januari 2023.
Om du har ett förtroendeuppdrag i en bolagsstyrelse eller ett kommunalförbund kan du inte använda e-tjänsten.

Arvoden
Här kan du läsa reglementet för våra arvoden och ersättningar till dig som förtroendevald.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation