Ansökan om bidrag för vägunderhåll (flera sökande eller vägför)

LÄS MER

Ni kan söka bidrag för bland annat vinter- och sommarunderhåll samt iståndsättning om ni är flera sökanden.
Underhållsbidrag utbetalas av kommunen årsvis i efterskott till väghållarens ombud, efter kontroll och godkännande av Gatu- och parkenheten.

Ansökan skickas till adressen: Lycksele kommun, Gatu- och parkenheten, 921 81 Lycksele.

Beslutet får du inom fyra veckor och det skickas till den adress som du uppgett i blanketten.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@lycksele.se
0950-166 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift av samtliga sökande